ارسال کالا

سفارشات طی 48 الی 24 ساعت پردازش و ارسال می شوند.

لطفا توجه داشته باشید که در تعطیلات رسمی و جمعه ها ارسال سفارش نداریم.

زمان ارسال سفارش تا دریافت آن ممکن است متفاوت باشد ولی ما تمام تلاش خود را می کنیم تا در اسرع وقت سفارشات را ارسال کنیم.

کلیه سفارشات از طریق مراحل عضویت کاربر، انتخاب کالا و ثبت سفارش، تایید نهایی، ورود اطلاعات ارسال و پرداخت نهایی ثبت شده و سپس واحد مرحله ی پردازش و ارسال کالا خواهد شد.

پس از تایید نهایی سفارش و کسر موجودی کالا، کاربران امکان لغو سفارش را نخواهند داشت.